خدمات ارزیابی اولیه بازار شرکت ماهان

تعیین پتانسیل بازار مورد نظر شما در خارج از کشور یک کار تخصصی است که بدون داشتن تجربه موثر می تواند ثمرات زیان باری را به همراه آورد.  متخصصین با تجربه ماهان با دسترسی به بازرگانان و فعالان صنعت در کشور های مختلف در سراسر جهان می توانند یک ارزیابی اولیه از توانایی محصول/خدمات شما را در یک بازار هدفمند تجزیه و تحلیل کنند تا مسیر فعالیت شما در آن کشور یا کشورها ثمر بخش باشد.

این سرویس با جمع آوری بازخورد از 5 شرکت کننده کلیدی در صنعت مورد نظر، و بررسی توانایی های یک محصول یا خدمات خاص در یک بازار را اندازه گیری می کند و توصیه هایی را در مورد اینکه آیا بازار هدف مناسب فعالیت های شما است را ارائه می دهد

توجه

با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار و بنا بر سنت دیرینه ماهان در تکریم ارباب رجوع شرکت ماهان تصمیم گرفته است تا زمان تثبیت قیمت بازار، قیمت های خود را افزایش ندهد .

صمیمانه از همکاری و ارسال بازخورد های شما سپاسگذاریم

همراه همیشگی شما ماهان

شرکت کوچک
ویژه
350 بدون مالیات
قیمت به دلار 875 دلار
ارزیابی یک کشور
سیستم مالیاتی
سیستم بیمه
ریسک پذیری
کانال های حمل و نقل
شرکت متوسط
پر طرفدار
دلار 900 بدون مالیات
قیمت به دلار 2250 دلار
ارزیابی سه کشور
سیستم مالیاتی
سیستم بیمه
ریسک پذیری
کانال های حمل و نقل
شرکت بزرگ
حرفه ای
دلار 1300 بدون مالیات
قیمت به دلار 2250 دلار
ارزیابی سه کشور
سیستم مالیاتی
سیستم بیمه
ریسک پذیری
کانال های حمل و نقل