سرویس تبلیغات تجاری شرکت ماهان

تبلیغ درعرصۀ بین الملل صرف نظرازملیت افرادی که کارهای تبلیغاتی میکنند،مرزهای جهانی رادرمی نوردد , پیچیده ترین جنبه تبلیغات تعیین روشی مناسب برای تصمیم گیری درباره اندازه بودجه ترفیعی و تخصیص آن به بازار ها در طول زمان است . متخصصین واحد تبلیغات ماهان با درک و بینش موجود در جوامع مختلف و با ارزیابی بهترین بستر های اجرایی تبلیغاتی به معرفی و فروش محصولات شما در کشور های هدف صادراتی کمک می کنند.کافی است کار را  به متخصصین ماهان واگذار کنید.تا با خیالی آسوده به کارهایی که دوست دارید بپردازید

توجه

با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار و بنا بر سنت دیرینه ماهان در تکریم ارباب رجوع شرکت ماهان تصمیم گرفته است تا زمان تثبیت قیمت بازار، قیمت های خود را افزایش ندهد .

صمیمانه از همکاری و ارسال بازخورد های شما سپاسگذاریم

همراه همیشگی شما ماهان

شرکت کوچک
ویژه
2000 بدون مالیات
قیمت به دلار 2000 دلار
بررسی کانال های فعال تبلیغاتی
ارزیابی الگوهای فرهنگی
آماده سازی بستر های تبلیغات
ارزیابی بازخوردهای تبلیغاتی
مدیریت تبلیغات تجاری
شرکت متوسط
پر طرفدار
دلار 4500 بدون مالیات
قیمت به دلار 4500 دلار
بررسی کانال های فعال تبلیغاتی
ارزیابی الگوهای فرهنگی
آماده سازی بستر های تبلیغات
ارزیابی بازخوردهای تبلیغاتی
مدیریت تبلیغات تجاری
شرکت بزرگ
حرفه ای
دلار 6500 بدون مالیات
قیمت به دلار 6500 دلار
بررسی کانال های فعال تبلیغاتی
ارزیابی الگوهای فرهنگی
آماده سازی بستر های تبلیغات
ارزیابی بازخوردهای تبلیغاتی
مدیریت تبلیغات تجاری