خدمات مذاکرات تجاری شرکت ماهان

در بعضی از مذاکرات تجاری که به وسیله مدیران شرکت ها با سایر تجار بین المللی صورت می پذیرد عدم درک متقابل فرهنگی سیاسی و اقتصادی می تواند به چالشی حل نشدنی برای صادر کننده تبدیل شود و فرسایش در این گفتگو انگیزه صادراتی بین طرفین را کاهش دهد اما با خدمات طلایی شرکت ماهان شما می توانید وقت خود را صرف انجام بهترین کاری کنید که دوست دارید کافی است کار را به متخصصین ماهان واگذار کنید. ماموران و متخصصین ماهان با شناسایی، و ایجاد یک مذاکره چالشی و ایجاد انگیزه های مناسب علاقه همکاری را در شرکا تجاری تان بیش از پیش افزایش می دهند کافی است همین حالا اقدام کنید

توجه

با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار و بنا بر سنت دیرینه ماهان در تکریم ارباب رجوع شرکت ماهان تصمیم گرفته است تا زمان تثبیت قیمت بازار، قیمت های خود را افزایش ندهد .

صمیمانه از همکاری و ارسال بازخورد های شما سپاسگذاریم

همراه همیشگی شما ماهان

شرکت کوچک
ویژه
950 بدون مالیات
قیمت به دلار 2375 دلار
ارسال اهداف تجاری
دریافت بازخوردها
بررسی الگوهای فرهنگی
تحقیق اولیه از مشتری
برگزاری نشست با مشتری معرفی شده
شرکت متوسط
پر طرفدار
دلار 2300 بدون مالیات
قیمت به دلار 5750 دلار
ارسال اهداف تجاری
دریافت بازخوردها
بررسی الگوهای فرهنگی
تحقیق اولیه از مشتری
برگزاری نشست با مشتری معرفی شده
شرکت بزرگ
حرفه ای
دلار 3400 بدون مالیات
قیمت به دلار 8500 دلار
ارسال اهداف تجاری
دریافت بازخوردها
بررسی الگوهای فرهنگی
تحقیق اولیه از مشتری
برگزاری نشست با مشتری معرفی شده