با ما همکاری کنید


درک همکاری متقابل و افزایش روابط تجاری یکی از عناصر کلیدی کسب و کار ما است.
ما معتقدیم که استفاده از ظرفیت موجود در سراسر جهان می تواند به بلوغ ما کمک کند.
ما امیدواریم که روش های زیر به آنچه که ما را به یکدیگر متصل می کنند پاسخ دهند.
شما می توانید با روش های زیر با ما همکاری کنید.

تولید کنندگان و واردکنندگان می توانند از خدمات ما استفاده کنند و در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف خود برسند.

استفاده از خدمات

تولید کنندگان و واردکنندگان می توانند از خدمات ما استفاده کنند و در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف خود برسند.

استفاده از خدمات

با ارائه خدمات ما به تولیدکنندگان و صادرکنندگان علاقه مند یا واردکنندگان می توانید درآمد کسب کنید.

سفیر صادراتی

شرکت مدیریت صادرات
ما از حضور شرکت ها و سازمان های صادراتی و وارداتی و کنسرسیوم ها استقبال می کنیم.تا راه های متنوعی را با یکدیگر بررسی کنیم.

مدیریت صادرات

تولید کنندگان و واردکنندگان می توانند از خدمات ما استفاده کنند و در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف خود برسند.

استفاده از خدمات

شما می توانید با ما کار کنید اگر شما توانایی انجام کارهایی مانند جستجوی مشتری، مذاکره، حمل و نقل،ترخیص و .... را دارید

پیمانکاران

تولید کنندگان و واردکنندگان می توانند از خدمات ما استفاده کنند و در کوتاه ترین زمان ممکن به هدف خود برسند.

استفاده از خدمات

با ارائه خدمات ما به تولیدکنندگان و صادرکنندگان علاقه مند یا واردکنندگان می توانید درآمد کسب کنید.

سفیر صادراتی

ما از حضور شرکت ها و سازمان های صادراتی و وارداتی و کنسرسیوم ها استقبال می کنیم.تا راه های متنوعی را با یکدیگر بررسی کنیم.

مدیریت صادرات