قوانین و مقررات خدمات مشاوره صادرات و واردات شرکت ماهان

تمامی اقدامات مشاوره ای شرکت ماهان توسط پلتفرم تخصصی شرکت انجام می پذیرد و متقاضیان و مدیران شرکت ها می بایست برای دریافت خدمات اقدام به ثبت نام در پلتفرم تخصصی شرکت ” خرگوش آبی ” کنند.

تمام مکاتبات فی مابین شرکت و خدمات گیرنده باید در بستر پلتفرم تخصصی شرکت ” خرگوش آبی ” و سیستم تیکت پشتیبانی و ایمیل های معرفی شده باشد .

خدمات گیرنده به هیچ عنوان مجاز به در دسترس قرار دادن اطلاعات ورود خود و تحقیقات پلتفرم تخصصی شرکت را به غیر ندارد

ثبت نام در پلتفرم شرکت و استفاده از آن به عنوان استفاده از خدمات تلقی می شود.

تمامی خدمات شرکت ماهان منطبق بر قوانین بین المللی و قوانین جمهوری اسلامی ایران است و متقاضیان میبایست بر اساس این قوانین اقدام کنند.

زمان اعتبار خدمات بر اساس اطلاعات زمانبندی در پلتفرم تخصصی شرکت می باشد.

هر گونه سوء استفاده مالی و اطلاعاتی از پلتفرم و نام شرکت غیر قابل قبول می باشد و حق پیگرد قانونی از طرف شرکت ماهان محفوظ است.

تمامی خدمات بر اساس اطلاعات متقاضی ارزیابی و تهیه می شود و در صورتی که سهوا یا عمدا اطلاعات ارسالی ناقص یا غلط یا مخدوش باشد شرکت ماهان هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.