تعرفه ماهان

قیمت های ساده و شفاف

همیشه بدانید که برای چه چیزی هزینه می کنید.

همین امروز تجارت بین المللی خود را آغاز کنید.
توسعه بازار
100-300$

بسته های جامع صادراتی

با هر بودجه ای صادرات خود را اغاز کنید.

توسعه بازار
100-300$

بسته های جامع صادراتی

با هر بودجه ای صادرات خود را اغاز کنید.

Ezgif.com Gif Maker(7)
32-89$

مشاوره تجاری

راه حل سوالات تجاری خود را با متخصصین ماهان پیدا کنید.

Ezgif.com Gif Maker(6)
30-120$

مدیریت صادرات

یک نیروی متخصص و مجرب برای صادرات استخدام کنید.

Ezgif.com Gif Maker(8)
250-350$

صادرات کمیسیونی

محصولات را بر اساس کمیسیون صادر کنید.

Pay As You Go

مذاکرات تجاری