حضور در بازار کشور هدف با امکان سنجی

امکان سنجی محصول یا خدمات به شما در درک اینکه چگونه قیمت ها را کشف کنید و استراتژی ورود شما چگونه باشد کمک می کند این یک ابزار قدرتمند برای ورود به بازار جهانی و دریافت سفارشات بین المللی است.

هر آن چیزی که شما باید
در مورد امکان سنجی بدانید!

ماهان با استفاده از مشاوران و همکاران بین المللی خود با تحلیل و بررسی شرایط بازار و اجرای سلسله اقدامات تجاری امکان ورود کالای شما به بازار کشور هدف مورد نظرتان را بررسی می کند و بهترین کشور هدف را به شما معرفی می کند.

مهمترین اقدامات در خدمت امکان سنجی که برای محصول شما انجام می شود

  • بررسی رقبا بازار محصول شما
  • بررسی حجم واردات و صادرات
  • تحلیل شرایط بیمه و حمل و نقل
  • تدوین استراتژی ورود مناسب به بازار
  • شرایط مجوزات و گواهی ها
  • بررسی تعرفه ها و مالیات ها
  • بررسی قوانین بسته بندی وطراحی

تهیه خدمت امکان سنجی
چه کمکی به کسب و کار شما می کند؟

امکان سنجی به شما کمک می کند با انتخاب کشور هدف مناسب ریسک تجاری و هزینه های جانبی ورود به بازار صادراتی مورد نظرتان را مدیریت کنید و در کوتاه ترین زمان ممکن محصول خود را صادرکنید.

چگونه محصولاتم را
با کمک ماهان امکان سنجی کنم؟

1

انتخاب خدمات

هر یک از خدمات را که می خواهید اطلاعات آن را بدست بیاورید را انتخاب کنید.

3

دریافت گزارش

ماهان با استفاده از همکاران و متخصصان خود محصولات شما را بررسی و کشور هدف مناسب را به همراه یک گزارش ویژه معرفی می نماید.

2

دسترسی به پنل

بعد از خرید دسترسی شما به پنل سامانه تجاری ماهان آزاد می شود و می توانید اطلاعات محصولات خودتان را برای ماهان ارسال نمایید.

امکانات ویژه امکان سنجی

امکانات ویژه ای را در بسته های امکان سنجی برای شما تدارک دیده ایم

شرایط پرداخت معمول

با داشتن اطلاعات درباره شرایط پرداخت های معمول در بازار هدف گزینه های مناسب را انتخاب کنید

طرح صادراتی

با کمک ماهان می توانید یک طرح صادراتی موفق برای خود تهیه کنید و رشد صادرات خود را تضمین کنید.

بررسی اقدامات امنیتی

با تحلیل شرایط حفاظتی و امنیتی ریسک کسب و کار خود را در کشور هدف مدیریت کنید و از خطرات دور بمانید

ارسال نمونه کالا

در صورتی که نیاز به ارسال یک نمونه کالا برای تسریع در صادرات باشد ماهان به شما کمک می کند

تحلیل سهام بازار

با تحلیل سهام بازار رقبا می توانید فرصت های طلایی بازار را کشف کنید.

ارزیابی برچسب گذاری و بسته بندی

با داشتن اطلاعات در زمینه مکانیزم بسته بندی ها چند قدم از رقبای خود جلوتر باشید

امکانات ویژه امکان سنجی

امکانات ویژه ای را در بسته های امکان سنجی برای شما تدارک دیده ایم

شرایط پرداخت معمول

با داشتن اطلاعات درباره شرایط پرداخت های معمول در بازار هدف گزینه های مناسب را انتخاب کنید

طرح صادراتی

با کمک ماهان می توانید یک طرح صادراتی موفق برای خود تهیه کنید و رشد صادرات خود را تضمین کنید.

بررسی اقدامات امنیتی

با تحلیل شرایط حفاظتی و امنیتی ریسک کسب و کار خود را در کشور هدف مدیریت کنید و از خطرات دور بمانید

ارسال نمونه کالا

در صورتی که نیاز به ارسال یک نمونه کالا برای تسریع در صادرات باشد ماهان به شما کمک می کند

تحلیل سهام بازار

با تحلیل سهام بازار رقبا می توانید فرصت های طلایی بازار را کشف کنید.

ارزیابی برچسب گذاری و بسته بندی

با داشتن اطلاعات در زمینه مکانیزم بسته بندی ها چند قدم از رقبای خود جلوتر باشید