شروع یک تجارت جهانی با

سرویس مدیریت صادرات ماهان

با استفاده از سرویس مدیریت صادرات ماهان می توانید با پرداخت ماهانه

آبونمان , یک واحد مدیریت صادرات مجرب و با سابقه  را برای خود ایجاد کنید.

ویژگی های مدیریت صادرات ماهان

با ویژگی سیستم مدیریت صادرات ماهان بیشتر آشنا شوید.

توسعه صادرات

حذف تنگناهای عملیاتی

تسریع در صادرات

کاهش هزینه ها

تست محصول

توسعه برند

مدیریت صادرات ماهان چیست؟

به مجموع فعالیت هایی که برای برنامه ریزی و سازماندهی منابع انسانی , زیر ساخت ها ,ارتباطات , حمل و نقل , فروش , مدیریت مالی جهت کمک به تسهیل روند صادرات یک شرکت انجام می گیرد, سرویس مدیریت صادرات ماهان گفته می شود.

هزینه ایجاد یک واحد مدیریت صادرات در شرکت شما چقدر است؟

انواع بسته های مدیریت صادرات

ویژگی هر یک از بسته ها را مطالعه کنید و بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

Bb8
بسته پایه

طرح اقتصادی

این سرویس به کلیه شرکت ها تازه تاسیس و دانش بنیان که شامل صنایع بسته های شرکتی و پیشرفته نمی شوند پیشنهاد می شود.

Bundle Upsell
بسته پیشرفته

طرح پیشرفته

این سرویس مختص شرکت ها با تنوع بالای محصولات که تمایل به ورود به حداکثر 4 کشور را دارند و یا جزء صنایع دارویی ,خشکبار, نساجی, مخابرات می باشند پیشنهاد می شود.

Fast Delivery Rocket
بسته شرکتی

طرح شرکتی

این سرویس تنها به شرکت هایی که دارای تنوع بالای محصولات و دارای تقاضا برای حضور در بیش از 5 کشور هستند و جزء صنایع پتروشیمی, نفت ,فلزات گرانبها, مواد معدنی و خودرو سازی هستند پیشنهاد می شود.