Consultants and international partners

مشاوران بین المللی

در دنیای امروزی ما مهمترین رکن رشد در عرصه جهانی , داشتن ارتباط با افراد متخصص و متبحر است و ما مفتخریم برای درک و بینش بیشتر در عصر حاضر از افراد خبره و متخصص یاری می گیریم . ما در این بخش مشاوران و همکاران بین المللی که ما را در امر صادرات , حقوق,حمل و نقل و تبلیغات در عرصه جهانی یاری می رسانند معرفی می کنیم. ما امیدواریم تا بتوانیم با گام هایی استوار این بخش را بیش از گذشته با متخصصین بیشتری فعال نگاه داریم.