نحوه همکاری با ماهان


درک همکاری متقابل و افزایش روابط تجاری یکی از عناصر کلیدی کسب و کار ما است.
ما معتقدیم که استفاده از ظرفیت موجود در سراسر جهان می تواند به بلوغ ما کمک کند.
ما امیدواریم که روش های زیر به آنچه که ما را به یکدیگر متصل می کنند پاسخ دهند.
شما می توانید با روش های زیر با ما همکاری کنید.

با ارائه طرح ها و خدمات بسته بندی مناسب برای بازار جهانی به جمع بزرگ ماهان بپیوندید.

شرکت های بسته بندی

شرکت ها و موسسات تبلیغات می توانند با ارائه خدمات به مشتریان ماهان به جمع بزرگ ماهان بپیوندند

شرکت های تبلیغاتی

با جذب مشتری و یا فروش کالا و خدمات می توانید جزء اعضا خانواده ماهان شوید.

سفیر صادراتی

شرکت مدیریت صادرات
ما از حضور شرکت ها و سازمان های صادراتی و وارداتی و کنسرسیوم ها استقبال می کنیم.

مدیریت صادرات

موسسات حقوقی و افراد با تجربه در امر حقوق می توانند با ارائه خدمت حقوقی به جمع بزرگ ماهان بپیوندند.

موسسات حقوقی

آژانس های هوایی و گردشگری می توانند با ارائه خدمات ممتاز به اعضاء باشگاه ماهان به جمع بزرگ ماهان بپیوندند

خدمات هوایی

شرکت های حمل و نقل و باربری (هوایی , دریایی و زمینی) می توانند با ارائه خدمات ممتاز به مشتریان ماهان به جمع بزرگ ما بپیوندند.

حمل و نقل

شرکت های بیمه با ارائه بیمه های (هوایی , دریایی و زمینی) می توانند با ارائه خدمات ممتاز به مشتریان ماهان به جمع بزرگ ما بپیوندند.

بیمه