آغاز صادرات با ماهان

در هر مرحله از صادرات ما در کنار شما هستیم

برای شروع صادرات و موفقیت در بازار صادراتی،شما می بایست از سایر رقبای داخلی و خارجی پیشی بگیرید و با استفاده به موقع از منابع اطلاعاتی و بکارگیری نیروهای متخصص مسیر موفقیت را طی کنید.شما برای موفق شدن در این بازار رقابتی می توانید از خدمات ماهان بهره بگیرید و در زمان و هزینه های خود صرفه جویی کنید.

برای ورود به بازار پرسود صادرات شرکت ماهان دو نوع خدمت ویژه و کاربردی را برای صاحبین کسب و کار و تجار ارائه کرده است با انتخاب هر کدام از این بسته ها به راحتی به اهداف صادراتی خودتان دست پیدا کنید.

آغاز صادرات با ماهان

در هر مرحله از صادرات ما در کنار شما هستیم

برای شروع صادرات و موفقیت در بازار صادراتی،شما می بایست از سایر رقبای داخلی و خارجی پیشی بگیرید و با استفاده به موقع از منابع اطلاعاتی و بکارگیری نیروهای متخصص مسیر موفقیت را طی کنید.شما برای موفق شدن در این بازار رقابتی می توانید از خدمات ماهان بهره بگیرید و در زمان و هزینه های خود صرفه جویی کنید.

برای ورود به بازار پرسود صادرات شرکت ماهان دو نوع خدمت ویژه و کاربردی را برای صاحبین کسب و کار و تجار ارائه کرده استبا انتخاب هر کدام از این بسته ها به راحتی به اهداف صادراتی خودتان دست پیدا کنید.

دوره های آموزشی

مسیر تجارت را با ماهان یاد بگیرید.

ورود به بازار جهانی و کسب تجربه موفق صادرات نیازمند داشتن دانش و اطلاعات ارزشمند در حوزه های مختلف از جمله بازاریابی بین المللی،ارزیابی بازار هدف،قوانین حقوقی و مالی،آشنایی با مکانیزم اجرای یک صادرات موفق و ده ها مورد دیگر است.

ماهان برای بهبود دانش صاحبین کسب و کار . افزایش ضریب موفقیت صادرات اقدام به ارائه بانک های اطلاعاتی و دوره های آموزشی تخصصی نموده است.

با دوره های آموزشی ماهان به راحتی به بازار جهانی وارد شوید.

دوره های آموزشی

مسیر تجارت را با ماهان یاد بگیرید.

ورود به بازار جهانی و کسب تجربه موفق صادرات نیازمند داشتن دانش و اطلاعات ارزشمند در حوزه های مختلف از جمله بازاریابی بین المللی،ارزیابی بازار هدف،قوانین حقوقی و مالی،آشنایی با مکانیزم اجرای یک صادرات موفق و ده ها مورد دیگر است.

ماهان برای بهبود دانش صاحبین کسب و کار . افزایش ضریب موفقیت صادرات اقدام به ارائه بانک های اطلاعاتی و دوره های آموزشی تخصصی نموده است.

با دوره های آموزشی ماهان به راحتی به بازار جهانی وارد شوید.

بسته صادراتی

با بسته های صادراتی به سرعت وارد بازار شوید

بسته های صادراتی ماهان در قالب سه نوع خدمت به شما ارائه می شود و بسیار مناسب صاحبین کسب وکار های است که تجربه صادرات یا قابلیت تولید زیاد را ندارند. این بسته ها در قالب پرداخت 3 مرحله ای است و از نظر سرعت دستیابی به بازار صادراتی ، شروع صادرات و پرداخت هزینه های کم به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.

بسته صادراتی

با بسته های صادراتی به سرعت وارد بازار شوید

بسته های صادراتی ماهان در قالب سه نوع خدمت به شما ارائه می شود و بسیار مناسب صاحبین کسب وکار های است که تجربه صادرات یا قابلیت تولید زیاد را ندارند. این بسته ها در قالب پرداخت 3 مرحله ای است و از نظر سرعت دستیابی به بازار صادراتی ، شروع صادرات و پرداخت هزینه های کم به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.

مدیریت صادرات

با مدیریت صادرات توسعه کسب و کار خود را تضمین کنید

خدمات مدیریت صادرات ماهان در قالب 3 نوع خدمت به صاحبین شرکت های بزرگ با حجم و تنوع کالای زیاد و افرادی که مایل به ورود به چندین بازار است ارائه می شود . سرویس های مدیریت صادرات دارای آبونمان ماهانه است و بدلیل داشتن خدمات ویژه امکان سنجی و مشتری یابی دستیابی همزمان به بازار چند کشور را مهیا می کند.

مدیریت صادرات

با مدیریت صادرات توسعه کسب و کار خود را تضمین کنید

خدمات مدیریت صادرات ماهان در قالب 3 نوع خدمت به صاحبین شرکت های بزرگ با حجم و تنوع کالای زیاد و افرادی که مایل به ورود به چندین بازار است ارائه می شود . سرویس های مدیریت صادرات دارای آبونمان ماهانه است و بدلیل داشتن خدمات ویژه امکان سنجی و مشتری یابی دستیابی همزمان به بازار چند کشور را مهیا می کند.

اهداف و برنامه صادراتی خود را با ما در میان بگذارید

متخصصین ماهان آماده ارائه مشاوره رایگان به شما هستند.

24 Hours

.
2023 252 283 98 +

اهداف و برنامه صادراتی خود را با ما در میان بگذارید

متخصصین ماهان آماده ارائه مشاوره رایگان به شما هستند.

24 Hours

.
2023 252 283 98 +

صادرات خود را شروع کنید

با ماهان صادرات کمیسیونی را تجربه کنید

این خدمت مناسب تجار و صاحبان کسب و کارهایی است که می خواهند با صرف هزینه کمتر ابتدا با یک تجربه موفق صادراتی از سرمایه گذاری خود در حوزه صادرات مطمئن شوند.برای شروع صادرات بر مبنای کمیسیون کافی است به صفحه این خدمت مراجعه و آن را انتخاب کنید و صادرات خود را به ماهان بسپارید.

صادرات خود را شروع کنید

با ماهان صادرات کمیسیونی را تجربه کنید

این خدمت مناسب تجار و صاحبان کسب و کارهایی است که می خواهند با صرف هزینه کمتر ابتدا با یک تجربه موفق صادراتی از سرمایه گذاری خود در حوزه صادرات مطمئن شوند.برای شروع صادرات بر مبنای کمیسیون کافی است به صفحه این خدمت مراجعه و آن را انتخاب کنید و صادرات خود را به ماهان بسپارید.