محتوا محافظت شده

شما به این بخش دسترسی ندارید.لطفا با مدیریت تماس بگیرید.

راهنمای تجاری کشور

بررسی بازار

چالش بازار

فرصت های بازار

استراتژی ورود به بازار

منابع اینترنتی

ایجاد یک دفتر

فرانشیز

فروش به دولت

کانال های فروش و توزیع

عوامل فروش و تکنیک های فروش

ارتقاء تجارت و تبلیغات

قیمت گذاری

خدمات فروش/پشتیبانی مشتری

حفاظت از مالکیت معنوی

خدمات حرفه ای محلی

تلاش نهایی

خدمات حرفه ای محلی

موانع تجارت

منابع اینترنتی

تعرفه واردات

الزامات واردات و مستند سازی

الزامات برند و برچسب گذاری

کنترل های صادراتی

ورود موقت

واردات ممنوع و محدود شده

مقررات گمرکی

مقررات گمرکی

استانداردها برای تجارت

موافقت نامه های تجاری

خلاصه اجرایی

محدودیت در سرمایه گذاری خارجی

سیاست های تبدیل و انتقال

سلب مالکیت و جبران خسارت

حل و فصل اختلافات

الزامات عملکرد و انگیزه های سرمایه گذاری

حفاظت از حقوق مالکیت

شفافیت سیستم نظارتی

بازارهای سرمایه کارآمد و سبد سرمايه گذاری

رقابت با شرکت های دولتی

خشونت سیاسی

فساد

قراردادهای سرمایه گذاری دو جانبه

OPIC و دیگر برنامه های بیمه سرمایه گذاری

نیروی کار

مناطق تجارت خارجی / پورت های آزاد / تسهیلات تجاری

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آمار پروژ های سرمایه گذاری خارجی

تماس برای اطلاعات بیشتر در مورد اعلامیه سرمایه گذاری سرمایه گذاری

محدودیت های کنترل خارجی و حق مالکیت و ایجاد مالکیت خصوصی

روش پرداخت

منابع اینترنتی

سیستم های بانکی

کنترل ارز خارجی

تامین مالی پروژه

بانک محلی

گمرک تجاری

منابع اینترنتی

مشاوره سفر

الزامات ویزا

ارتباطات مخابراتی

ورود موقت مواد یا دارایی های شخصی

حمل و نقل

زبان

سلامتی

ساعت محلی، ساعتهای کاری و تعطیلات