چگونه مشتری را ترغیب به خرید کنیم؟

تصمیم گیری را راحت تر کنید.

تعرفه سرویس دیسکاوری

مشتریان همیشه منتظر دریافت یک پیشنهاد جذاب هستند . دریافت یک پیام که حاوی پاسخی به نیاز های آنها باشد تصمیم گیری را راحت تر می کند و مسیر فروش را کوتاه می کند. دیسکاوری به شما کمک می کند پیام شما به مشتری واقعی شما به شکلی جذاب برسد. تعرفه دیسکاوری را می توانید در این صفحه بررسی کنید و سفارش خود را نهایی کنید.

تعرفه دیسکاوری

ارسال پیام در کمتر از 1 روز

هزینه سرویس دیسکاوری
دو ستونه
عمودی
افقی

سرویس دیسکاوری

صورتحساب

{{ item.label }} {{ item.converted }}

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

نظرات مشتریان ماهان

برخی از نظرات مشتریان ماهان را گردآوری کرده ایم.

مورد اعتماد برند های معتبر