پرداخت ارزی

خرید حساب های بین المللی

اکانت های خارجی ا در سریعترین زمان تهیه کنید

برای موفقیت در حوزه صادرات و بازاریابی بین المللی تهیه برخی از حساب ها اجتناب ناپذیر است. پرداخت های بین المللی برای بسیاری از افراد به دلیل عدم داشتن حساب بانکی خارجی غیر ممکن است. ماهان به منظور کمک به کسب و کار ها این امکان را فراهم کرده است. شما می توانید بر اساس نیاز خود هر یک از سرویس های مورد نظر خود را انتخاب کنید و مبلغ ریالی آن را پرداخت نمایید. و در کمتر از 3 ساعت کاری حساب خارجی خود را تحویل بگیرید.

پرداخت ارزی

تعرفه تهیه حساب خارجی

نوع سایت و ارز مورد نیاز خود را انتخاب کنید. و سپس مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید.
دو ستونه
عمودی
افقی

تهیه اکانت خارجی

صورتحساب

{{ item.label }} {{ item.converted }}

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

نظرات مشتریان ماهان

برخی از نظرات مشتریان ماهان را گردآوری کرده ایم.

مورد اعتماد برند های معتبر