تعرفه سرویس

خرید حساب های بین المللی

برای موفقیت در حوزه صادرات و بازاریابی بین المللی تهیه برخی از حساب ها اجتناب ناپذیر است. پرداخت های بین المللی برای بسیاری از افراد به دلیل عدم داشتن حساب بانکی خارجی غیر ممکن است. ماهان به منظور کمک به کسب و کار ها این امکان را فراهم کرده است. شما می توانید بر اساس نیاز خود هر یک از سرویس های مورد نظر خود را انتخاب کنید و مبلغ ریالی آن را پرداخت نمایید. و در کمتر از 3 ساعت کاری حساب خارجی خود را تحویل بگیرید.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

نوع سایت و ارز مورد نیاز خود را انتخاب کنید. و سپس مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید.
{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
دو ستونه
عمودی
افقی
تهیه اکانت خارجی
Summary
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart