تعرفه سرویس

سرویس سفارشی

تعرفه خدمات سفارشی ماهان برای انجام سرویس هایی است که ماهان به طور غیر مستقیم ان را انجام می دهد.برای تهیه این سرویس ها ابتدا با کارشناسان ماهان هماهنگی های لازم را انجام دهید.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

دو ستونه
عمودی
افقی

سرویس سفارشی

مبلغ سفارش

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}