تعرفه سرویس

هزینه شرکت در دایرکتوری دیجیتال ماهان

برای شرکت در طرح دایرکتوری دیجیتال ماهان می توانید هر یک از بسته های زیر را تهیه نمایید. هر چقدر سهم شما در صفحه بیشتر باشد تعداد بیشتری بازخورد از تجار خارجی خواهید داشت.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

تمام ارقام به تومان است.