تعرفه سرویس

درخواست مشاوره

اگر به دنبال بررسی مشکلات کسب و کار خود هستید و می خواهید از مشاوره متخصصان ماهان استفاده کنید از این تعرفه ها می توانید استفاده نمایید.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

عارضه یابی
39 میلیون تومان
بررسی مشکلات کسب و کار شما
تجزیه و تحلیل کامل داده ها
رسیدگی توسط مدیران ارشد ماهان
جلسه حضوری در دفتر شما
پر طرفدار
6 میلیون تومان
اعزام کارشناس به دفتر شما
راهنمایی در زمینه توسعه کسب و کار
جلسه حضوری
پر طرفدار
10 میلیون تومان
جلسه در دفتر ماهان
مشاوره در زمینه قرارداد- توسعه