چرا ماهان

به دنبال بهترین شرکت برای صادرات هستید؟

شما می توانید ببینید که چگونه خدمات صادراتی ماهان با سایر شرکت های بازرگانی،مدیریت صادرات و واسطه های صادراتی مقایسه می شود .
مقایسه کنید!

ویژگی های ماهان در حوزه صادرات و بازاریابی

01

صادرات بر مبنای کمیسیون

ماهان صادرات کالای شما را بر مبنای کمیسیون انجام می دهد.

02

بازاریابی محصول صادراتی

ماهان طیف بزرگی از محصولات را برای صادرات به 107 کشور بازاریابی می کند.

03

مدیریت صادرات

ماهان مدیریت صادرات محصولات شرکت های بزرگ را انجام می دهد.

04

مذاکرات با شرکت های خارجی

ماهان مذاکره با خریداران و شرکت های خارجی برای صادرات کالا را پشتیبانی می کند.

05

قرارداد های بلند مدت

ماهان به شرکت های تولیدی در عقد قرارداد بلند مدت فروش یاری می رساند.

06

دریافت مجوزات بهداشتی

ماهان در دریافت گواهی های بهداشتی کشور هدف از تولید کننده پشتیبانی می کند.

07

کاهش هزینه صادرات

ماهان هزینه های صادرات کالا را به شکل محسوسی کاهش می دهد.

08

صادرات همزمان چند کالا

ماهان صادرات همزمان چند محصول را پشتیبانی می کند.

09

مشاوره صادرات کالا

ماهان به شرکت های تولیدی برای صادرات کالا مشاوره حرفه ای می رساند.

10

انجام نقل و انتقال مالی

ماهان دریافت مبالغ صادرات کالا و نقل و انتقال آن را پشتیبانی می کند.