تبلیغات/ خدمات

شرایط همکاری با ماهان

ما در ماهان دو شیوه همکاری برای کسب و کارها طراحی کرده ایم. اگر کسب و کار شما جزء  لیست پایین است می توانید از سرویس تبلیغات یا ثبت نام شرکت خدماتی استفاده کنید. و در صورتی که جزء لیست نیستید می توانید از خدمات ماهان استفاده کنید . و اگر برای انتخاب سرویس ها نیاز به مشاوره دارید با ما تماس بگیرید.
تبلیغات/ خدمات

لیست گرو ه ها

اگر جزء دسته بندی های زیر هستید می توانید از سرویس تبلیغات در ماهان استفاده کنید یا از بسته ثبت شرکت های خدماتی استفاده کنید و نام خود را در لیست ما قرار دهید تا در اختیار مخاطبان ماهان قرار بگیرد.

  • شرکت های حمل و نقل
  • ترخیص کاران و متخصصان گمرگ
  • هتل ها و آژانس های مسافرتی
  • شرکت های اجاره خودرو
  • هتل ها و مراکز همایش ها
  • شرکت های حقوقی
  • شرکت های ارائه نمایشگاه ها
  • شرکت های ارائه دهنده گواهینامه ها