حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× مكان گيرنده خدمات طراحی کاراکتر برند - پایه تومان15,000,000
تومان15,000,000

جمع کل سبد خرید

جمع جزء تومان15,000,000
ارزش افزوده تومان1,500,000
مجموع تومان16,500,000