حذف آیتم تصویر بند انگشتی محصول قیمت تعداد جمع جزء
× مكان گيرنده خدمات طراحی کاراکتر برند - پیشرفته تومان35,000,000
تومان35,000,000

جمع کل سبد خرید

جمع جزء تومان35,000,000
ارزش افزوده تومان3,500,000
مجموع تومان38,500,000