تعرفه سرویس

سرویس ماهانه سئو سایت

با کمک تجربه کارشناس سئو در رتبه اول دیده شوید.برای دیده شدن در صفحه اول گوگل کافی است کار را به متخصصان سئو ماهان بسپارید و رقبا خود را کنار بزنید. این سرویس مناسب کسب و کارهایی است که می خواهند بدور از پیچیدگی های فنی مدیریت سئو سایت خود را برون سپاری کنند.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

روش سئو اقتصادی ماهیانه است. و به ازای هر کلمه کلیدی محاسبه می شود. کلیه سرویس های سئو به صورت سالیانه تضمینی است.

در این روش بر اساس سختی کلمه کلیدی می توانید سئو سایت خود را انتخاب کنید.

دو ستونه
عمودی
افقی
سئو اقتصادی
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show

استاندارد
ماهانه 5.9 میلیون تومان
بسته پایه سئو
تولید محتوا : 12000 کلمه
ساخت صفحه جدید 5 صفحه
بهینه سازی عنوان صفحات : 20 صفحه
افزایش رتبه در کلمات کلیدی : 20 کلمه
تولید محتوا برای محصولات یا خدمات : 4000 کلمه
تولید کامنت در سایت : ندارد
رپورتاژ آگهی : 2 مورد
سئو محلی : ندارد
ساخت بک لینک : 50 لینک رتبه 9 دائمی
پشتیبانی از : 9 تا 17 عصر
اقتصادی
پر طرفدار
ماهانه 9.9 میلیون تومان
بسته سئو پایه
تولید محتوا : 21000 کلمه
ساخت صفحه جدید 10 صفحه
بهینه سازی عنوان صفحات : 40 صفحه
افزایش رتبه در کلمات کلیدی : 40 کلمه
تولید محتوا برای محصولات یا خدمات : 8000 کلمه
تولید کامنت در سایت : 1500 کلمه
رپورتاژ آگهی : 4 مورد
سئو محلی : دارد
ساخت بک لینک : 80 لینک رتبه 9 دائمی
پشتیبانی از : 9 تا 17 عصر
پیشرفته
ماهانه 19 میلیون تومان
بسته سئو پایه
تولید محتوا : 37000 کلمه
ساخت صفحه جدید 20 صفحه
بهینه سازی عنوان صفحات : 100 صفحه
افزایش رتبه در کلمات کلیدی : 100 کلمه
تولید محتوا برای محصولات یا خدمات : 16000 کلمه
تولید کامنت در سایت : 3000 کلمه
رپورتاژ آگهی : 6 مورد
سئو محلی : دارد
ساخت بک لینک : 150 لینک رتبه 9 دائمی
پشتیبانی از : 9 تا 17 عصر
استاندارد
ماهانه 8.9 میلیون تومان
بسته پایه سئو
تولید محتوا : 12000 کلمه
ساخت صفحه جدید 5 صفحه
بهینه سازی عنوان صفحات : 20 صفحه
افزایش رتبه در کلمات کلیدی : 20 کلمه
تولید محتوا برای محصولات یا خدمات : 4000 کلمه
تولید کامنت در سایت : ندارد
رپورتاژ آگهی : 2 مورد
سئو محلی : ندارد
ساخت بک لینک : 50 لینک رتبه 9 دائمی
پشتیبانی از : 9 تا 17 عصر
اقتصادی
پر طرفدار
ماهانه 14 میلیون تومان
بسته سئو پایه
تولید محتوا : 21000 کلمه
ساخت صفحه جدید 10 صفحه
بهینه سازی عنوان صفحات : 40 صفحه
افزایش رتبه در کلمات کلیدی : 40 کلمه
تولید محتوا برای محصولات یا خدمات : 8000 کلمه
تولید کامنت در سایت : 1500 کلمه
رپورتاژ آگهی : 4 مورد
سئو محلی : دارد
ساخت بک لینک : 80 لینک رتبه 9 دائمی
پشتیبانی از : 9 تا 17 عصر
پیشرفته
ماهانه 25 میلیون تومان
بسته سئو پایه
تولید محتوا : 37000 کلمه
ساخت صفحه جدید 20 صفحه
بهینه سازی عنوان صفحات : 100 صفحه
افزایش رتبه در کلمات کلیدی : 100 کلمه
تولید محتوا برای محصولات یا خدمات : 16000 کلمه
تولید کامنت در سایت : 3000 کلمه
رپورتاژ آگهی : 6 مورد
سئو محلی : دارد
ساخت بک لینک : 150 لینک رتبه 9 دائمی
پشتیبانی از : 9 تا 17 عصر
دو ستونه
عمودی
افقی
سئو اقتصادی
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show