تعرفه سرویس

تعرفه سئو سایت

تعرفه سفارشی به شما کمک می کند بجای صرف هزینه های ماهانه بر اساس نیاز کسب و کار خود سرویس سئو را تهیه کنید و فقط برای چیزی که نیاز دارید هزینه بپردازید. این بسته مناسب افرادی است که در یک یا چند بخش سئو نیاز به کمک و متخصص دارند.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

سرویس های سئو خود را بر اساس نیازتان سفارشی سازی کنید.
{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
دو ستونه
عمودی
افقی
سئو داخلی سایت
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
دو ستونه
عمودی
افقی
سرویس سئو بازدید
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
دو ستونه
عمودی
افقی
بهینه سازی محتوا
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
دو ستونه
عمودی
افقی
تنظیمات و آنالیز سئو سایت
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
دو ستونه
عمودی
افقی
سئو خارجی و محلی
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart