تعرفه سرویس

تعرفه سئو سایت

تعرفه سفارشی به شما کمک می کند بجای صرف هزینه های ماهانه بر اساس نیاز کسب و کار خود سرویس سئو را تهیه کنید و فقط برای چیزی که نیاز دارید هزینه بپردازید. این بسته مناسب افرادی است که در یک یا چند بخش سئو نیاز به کمک و متخصص دارند.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

سرویس های سئو خود را بر اساس نیازتان سفارشی سازی کنید.
دو ستونه
عمودی
افقی

سئو داخلی سایت

صورتحساب

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

دو ستونه
عمودی
افقی

سرویس سئو بازدید

صورتحساب

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

دو ستونه
عمودی
افقی

بهینه سازی محتوا

صورتحساب

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

دو ستونه
عمودی
افقی

تنظیمات و آنالیز سئو سایت

صورتحساب

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

دو ستونه
عمودی
افقی

سئو خارجی و محلی

صورتحساب

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}