تعرفه سرویس

هزینه مدیریت صفحه اینستاگرام شما

هزینه مدیریت صفحه اینستاگرام بسته به کیفیت و نوع کار متغییر است. ما در ماهان صرفا تولید محتوا نمی کنیم بلکه بر روی نرخ تبدیل مشتریان هم متمرکز هستیم. به همین دلیل بازخوردی که دریافت می کنید با سایر شرکت ها متفاوت خواهد بود. ما در این صفحه 3 بسته برای شما در نظر گرفته ایم می توانید بر اساس نیاز خود یکی از آنها را انتخاب کنید..

زبان تولید محتوا خود را انتخاب کنید
تعرفه سرویس فارسی

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

اقتصادی
6 میلیون
ساخت و راه اندازی پیج
ساخت صفحه بیزینسی
ادمین (هزینه جداگانه)
هشتکینگ و سئو پست ها
طراحی پست 8 عدد
طراحی ریلز 4 عدد
طراحی استوری 30 عدد
ساخت هایلایت
اتصال اینستاگرام به فیسبوک
پاسخ کامنت ندارد
پرسونای مشتری دارد
گزارش پرسونای مشتری ندارد
استاندارد
11 میلیون
ساخت و راه اندازی پیج
ساخت صفحه بیزینسی
ادمین (هزینه جداگانه)
هشتکینگ و سئو پست ها
طراحی پست 12 عدد
طراحی ریلز 8 عدد
طراحی استوری 60 عدد
ساخت هایلایت
اتصال اینستاگرام به فیسبوک
پاسخ کامنت دارد
پرسونای مشتری دارد
گزارش پرسونای مشتری ندارد
پیشرفته
17 میلیون
ساخت و راه اندازی پیج
ساخت صفحه بیزینسی
ادمین (هزینه جداگانه)
هشتکینگ و سئو پست ها
طراحی پست 15عدد
طراحی ریلز 15 عدد
طراحی استوری 90 عدد
ساخت هایلایت
اتصال اینستاگرام به فیسبوک
پاسخ کامنت دارد
پرسونای مشتری دارد
گزارش پرسونای مشتری دارد
تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

اقتصادی
9 میلیون
ساخت و راه اندازی پیج
ساخت صفحه بیزینسی
ادمین (هزینه جداگانه)
هشتکینگ و سئو پست ها
طراحی پست 8 عدد
طراحی ریلز 4 عدد
طراحی استوری 30 عدد
ساخت هایلایت
اتصال اینستاگرام به فیسبوک
پاسخ کامنت ندارد
پرسونای مشتری دارد
گزارش پرسونای مشتری ندارد
استاندارد
17 میلیون
ساخت و راه اندازی پیج
ساخت صفحه بیزینسی
ادمین (هزینه جداگانه)
هشتکینگ و سئو پست ها
طراحی پست 12 عدد
طراحی ریلز 8 عدد
طراحی استوری 60 عدد
ساخت هایلایت
اتصال اینستاگرام به فیسبوک
پاسخ کامنت ندارد
پرسونای مشتری دارد
گزارش پرسونای مشتری ندارد
پیشرفته
26 میلیون
ساخت و راه اندازی پیج
ساخت صفحه بیزینسی
ادمین (هزینه جداگانه)
هشتکینگ و سئو پست ها
طراحی پست 15عدد
طراحی ریلز 15 عدد
طراحی استوری 90عدد
ساخت هایلایت
اتصال اینستاگرام به فیسبوک
پاسخ کامنت دارد
پرسونای مشتری دارد
گزارش پرسونای مشتری دارد