تعرفه سرویس

تعرفه بازاریابی ایمیلی

تعرفه بازاریابی برای ارسال هر ایمیل 40 تومان است . شما می توانید بانک اطلاعاتی که می خواهید تبلیغات خود را برای آن ارسال کنید را انتخاب کنید . و باقی کار را به متخصصان ماهان واگذار کنید. در پایان گزارش کامل و جامعی از کمپین تبلیغاتی خود را دریافت می کنید.برای شروع کار می توانید از مشاوره رایگان ماهان بهره مند شوید.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
دو ستونه
عمودی
افقی
بازاریابی ایمیل مارکتینگ انبوه
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart