بازاریابی دیجیتال

تعرفه بازاریابی ایمیلی

چگونه ایمیل در بازاریابی نرخ تبدیل را افزایش می دهد؟

گزارش کمپین 360 درجه خود را ارزیابی کنید و میزان افزایش فروش را از نزدیک لمس کنید.بازاریابی ایمیلی دسترسی وسیعی برای اجرا کمپین تبلیغاتی در اختیار ما می گذارد . برای تبدیل lead ها به مشتریان بالفعل می بایست کمپین 360 درجه را بکار بگیرید و پیام انگیزشی خود را در قالب های متنوع و جذاب به مشتریان ارائه دهید. با بازاریابی ایمیلی نرخ باز شدن ایمیل های را افزایش دهید و با ارائه اطلاعات آنها را ترغیب به استفاده از محصولات و خدمات خود کنید.

تعرفه بازاریابی ایمیلی
صندوق اینباکس

تعرفه بازاریابی ایمیلی

میزان افزایش نرخ باز شدن ایمیل ها را از نزدیک لمس کنید.
پیشرفته

99 میلیون

راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین


حداکثر تا 20000 ملید


پشتیبانی از 9 صبح تا 7 شب


ارسال گزارش کامل

اقتصادی

50 میلیون

راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین


حداکثر تا 12000 لید


پشتیبانی از 9 صبح تا 7 شب


ارسال گزارش کامل

استاندارد

20 میلیون

راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین


تا حداکثر 5000 لید


پشتیبانی از 9 صبح تا 7 شب


ارسال گزارش کامل

پایه

10 میلیون

راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین


تا حداکثر 2000 لید


پشتیبانی از 9 صبح تا 7 شب


ارسال گزارش کامل

نظرات مشتریان ماهان

برخی از نظرات مشتریان ماهان را گردآوری کرده ایم.

مورد اعتماد برند های معتبر