تعرفه سرویس

تعرفه بازاریابی ایمیلی

گزارش کمپین 360 درجه خود را ارزیابی کنید و میزان افزایش فروش را از نزدیک لمس کنید.بازاریابی ایمیلی دسترسی وسیعی برای اجرا کمپین تبلیغاتی در اختیار ما می گذارد . برای تبدیل lead ها به مشتریان بالفعل می بایست کمپین 360 درجه را بکار بگیرید و پیام انگیزشی خود را در قالب های متنوع و جذاب به مشتریان ارائه دهید. با بازاریابی ایمیلی نرخ باز شدن ایمیل های را افزایش دهید و با ارائه اطلاعات آنها را ترغیب به استفاده از محصولات و خدمات خود کنید.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

پایه
میلیون 10 تومان
راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
تا حداکثر 1000 لید
پشتیبانی از 9 صبح تا 7 شب
ارسال گزارش کامل
استاندارد
پر طرفدار
میلیون 20 تومان
راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
تا حداکثر 2500 لید
پشتیبانی از 9 صبح تا 7 شب
ارسال گزارش کامل
اقتصادی
میلیون 50 تومان
راه اندازی و مدیریت تخصصی کمپین
حداکثر تا 6000 لید
پشتیبانی از 9 صبح تا 7 شب
ارسال گزارش کامل