شروع یک تجارت جهانی

تعرفه کارشناس صادرات

با کمک تجربه کارشناس صادرات نقشه صادرات کسب و کار خود را ترسیم کنید.

چگونه بازاریابی خارجی کنیم تا مشتری پیدا کنیم؟ این سوالی است که هر فردی در کسب و کار خود با آن مواجه می شود. با استفاده از سرویس کارشناس صادرات ماهان می توانید تنها به ازای هر سوالی که دارید هزینه بپردازید. تعرفه کارشناس صادرات ماهان به شما کمک می کند با کمترین هزینه پاسخ سوالات خودتان را بدست بیاورید.

تعرفه کارشناس بازاریابی
انواع بسته های کارشناس صادرات

ویژگی هر یک از بسته ها را مطالعه کنید و بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

پیشرفته
799

هزار تومان

پنج تیکت

ارزیابی اطلاعات محصول


معرفی مناسب ترین روشهای بازاریابی


پشتیبانی از 9 تا 17


پاسخ دهی در تیکت


مناسب شرکت ها

اقتصادی
499

هزار تومان

سه تیکت

ارزیابی اطلاعات محصول


معرفی مناسب ترین روشهای بازاریابی


پشتیبانی از 9 تا 17


پاسخ دهی در تیکت


مناسب استارت آپ

پایه
199

هزار تومان

یک تیکت

ارزیابی اطلاعات محصول


معرفی مناسب ترین روشهای بازاریابی


پشتیبانی از 9 تا 17


پاسخ دهی در تیکت


مناسب افراد حقیقی

نظرات مشتریان ماهان

برخی از نظرات مشتریان ماهان را گردآوری کرده ایم.

مورد اعتماد برند های معتبر