تعرفه سرویس

تعرفه طرح صادرات

برای آینده تصمیم بگیرید و بدانید در زمان بحران ها چگونه عمل می کنید تا کمترین هزینه را در خلال سیاست ها و تنش ها پرداخت کنید. قبل از هر اقدامی رویداد ها را پیش بینی و ارزیابی کنید تا گام های موثری بردارید.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

پایه
$ 10
طرح بازاریابی : دارد
طرح ارزیابی: ندارد
انتخاب کشور: ندارد
بازار منتخب : دارد
طرح swot:دارد
سفارشی
پر طرفدار
$ 799
طرح بازاریابی : دارد
طرح ارزیابی: دارد
انتخاب کشور: دارد
بازار منتخب : دارد
طرح swot:دارد