تعرفه سرویس

تعرفه پیامک بین المللی

با استفاده از سرویس بازاریابی پیامکی ماهان نرخ تبدیل مشتریان را ارتقاء دهید.برای افزایش نرخ تبدیل مشتریان بایستی کمپین را از نزدیک مدیریت کنید تا اهداف تبلیغاتی لمس شود. سرویس پیامک تبلیغاتی ماهان سرنخ های شما را مدیریت می کند و آنها را به اهداف کمپین 360 شما پیوند می دهد. در تعرفه پیامک بین المللی ماهان ما هزینه های کامل اجرا و فالوو مشتریان خارجی را مشخص کرده ایم.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

با خیال آسوده انتخاب کنید و بازاریابی پیامکی بین المللی خود را شروع کنید
آمریکا
$ 599 سالیانه
ارسال و مدیریت توسط ماهان
15 پیامک رایگان
2000 پیامک
ارسال 24 ساعته
ارسال گزارش کامل
آسیا
$ 499 سالیانه
ارسال و مدیریت توسط ماهان
40 پیامک رایگان
2000 پیامک
ارسال 24 ساعته
ارسال گزارش کامل
اروپا
$ 799 سالیانه
ارسال و مدیریت توسط ماهان
70 پیامک رایگان
2000 پیامک
ارسال 24 ساعته
ارسال گزارش کامل
جهانی
$ 799 سالیانه
ارسال و مدیریت توسط ماهان
150 پیامک رایگان
2000 پیامک
ارسال 24 ساعته
ارسال گزارش کامل