رشد نمایی نرخ تبدیل

تعرفه پیامک بین المللی

با استفاده از سرویس بازاریابی پیامکی ماهان نرخ تبدیل مشتریان را ارتقاء دهید

برای افزایش نرخ تبدیل مشتریان بایستی کمپین را از نزدیک مدیریت کنید تا اهداف تبلیغاتی لمس شود. سرویس پیامک تبلیغاتی ماهان سرنخ های شما را مدیریت می کند و آنها را به اهداف کمپین 360 شما پیوند می دهد. در تعرفه پیامک بین المللی ماهان ما هزینه های کامل اجرا و فالوو مشتریان خارجی را مشخص کرده ایم.

انتخاب بسته پیامک مناسب

تعرفه پیامکی بین المللی

با خیال آسوده انتخاب کنید و بازاریابی پیامکی بین المللی خود را شروع کنید
جهانی

699 دلار

ارسال و مدیریت توسط ماهان


150 پیامک رایگان


2000 پیامک


ارسال 24 ساعته


ارسال گزارش کامل

اروپا

799 دلار

ارسال و مدیریت توسط ماهان


70 پیامک رایگان


2000 پیامک


ارسال 24 ساعته


ارسال گزارش کامل

آسیا

499 دلار

ارسال و مدیریت توسط ماهان


40 پیامک رایگان


2000 پیامک


ارسال 24 ساعته


ارسال گزارش کامل

آمریکا

599 دلار

ارسال و مدیریت توسط ماهان


15 پیامک رایگان


2000 پیامک


ارسال 24 ساعته


ارسال گزارش کامل

نظرات مشتریان ماهان

برخی از نظرات مشتریان ماهان را گردآوری کرده ایم.

مورد اعتماد برند های معتبر