بازاریابی دیجیتال

تعرفه سرویس آپولو

در حوزه دید مشتریان ماهان باشید زمانی که آنها به دنبال تامین کننده معتبر هستند.

هزینه اجرای روش های بازاریابی برای هر محصولی بسیار متنوع است. اگر به دنبال معرفی محصول و شرکتتان به مشتریان ماهان هستید سرویس آپولو بهترین گزینه است.شما با ثبت محصول و نام شرکتتان در سایت ماهان نظر مشتریان ماهان را به عنوان تامین کننده معتبر جلب می کنید. تعرفه سرویس آپولو به نسبت روش های دیگر بازاریابی بسیار مناسب و به صرفه است.

چرا ثبت شرکت

هدف سرویس آپولو چیست؟

روزانه صدها درخواست از سوی تولیدکنندگان دریافت میکنیم که مایلند محصولشان در سایت ماهان ثبت شود تا اگر خریداران و صادرکنندگان به دنبال محصول آنها هستند بتوانند در ماهان آنها را پیدا کنند. آنها معتقدند دیده شدن نامشان در سایت ماهان باعث افزایش اعتبار برای کسب و کارشان می شود. همچنین دوست دارند بتوانند با ثبت مقاله ای از مزایای محصولشان بگویند و برای سایت خودشان از سایت ماهان بک لینک بگیرند. ما به این تقاضاها پاسخ مثبت می دهیم چون باور داریم باهم می توانیم بهتر رشد کنیم. اگر شما هم به دنبال رشد کسب و کارتان هستید می توانید در کنار سایر روش های بازاریابی از سرویس آپولو نیز استفاده کنید.

دو ستونه
عمودی
افقی

طرح آپولو

صورتحساب آپولو

{{ item.label }} {{ item.converted }}

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}