تعرفه سرویس

کوچ صادرات با ماهان

برای شروع کوچ می توانید از بسته های ماهیانه و سالیانه استفاده کنید. ما در سرویس کوچ در تمام فرآیند های  صادراتی مشاور و راهنمای شما خواهیم بود.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

ماهانه
9 میلیون تومان
مکاتبه از طریق تیکت
تماس هفتگی
مشاوره صادرات
تضمین بازگشت وجه
سالانه
110 میلیون تومان
مکاتبه از طریق تیکت
تماس هفتگی
مشاوره صادرات
تضمین بازگشت وجه