تعرفه سرویس

تعرفه طرح بازاریابی فالکون

تعرفه تبلیغات در سایت های B2B ارزان تر از بسیاری از روش های دیگر است. تعرفهطرح بازاریابی فالکون به شما در مدیریت هزینه ها و کاهش هزینه های بازاریابی کمک زیادی می کند. با روش فالکون هزینه رساندن پیام و معرفی محصولتان به مدیران خرید و توزیع کنندگان کمتر می شود و نتایج بهتری به ارمغان می اورد. با استفاده از طرح فالکون می توانید با هزینه کمتر مشتریان بیشتری پیدا کنید.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
دو ستونه
عمودی
افقی
سرویس بازاریابی فالکون
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart