تعرفه تبلیغات در سایت های B2B

تعرفه طرح بازاریابی فالکون

مدیران خرید را هیجان زده کنید

تعرفه تبلیغات در سایت های B2B ارزان تر از بسیاری از روش های دیگر است. تعرفهطرح بازاریابی فالکون به شما در مدیریت هزینه ها و کاهش  هزینه های بازاریابی کمک زیادی می کند. با روش فالکون هزینه رساندن پیام و معرفی محصولتان به مدیران خرید و توزیع کنندگان کمتر می شود و نتایج بهتری به ارمغان می اورد. با استفاده از طرح فالکون می توانید با هزینه کمتر مشتریان بیشتری پیدا کنید.

تعرفه طرح بازاریابی فالکون
هزینه تبلیغات در سایت B2B

تعرفه طرح بازاریابی فالکون

مدیران تصمیم گیرنده را هدف بگیرید
دو ستونه
عمودی
افقی

سرویس بازاریابی فالکون

مبلغ سفارش

{{ item.label }} {{ item.converted }}

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

نظرات مشتریان ماهان

برخی از نظرات مشتریان ماهان را گردآوری کرده ایم.

مورد اعتماد برند های معتبر