بازاریابی دیجیتال

تعرفه طراحی صفحه فرود

مشتریان تان را هدایت کنید.

اجرا هر کمپین تبلیغاتی نیاز به یک صفحه فرود دارد. در صفحات فرود می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را از مشتری بگیرید یا اطلاعاتی را به مشتری بدهید و محصول خود را بفروشید. بی شک طراحی یک صفحه فرود مناسب منجر به افزایش بازخورد ها می شود. تعرفه طراحی صفحه فرود ماهان به کسب و کارها کمک می کند با نگاهی روشن هزینه های موجود در بازار را مقایسه کنند.

کاهش بانس ریت
تعرفه طراحی صفحه فرود

پلن صفحه فرود خودتان را انتخاب کنید

بر اساس نیاز خود یکی از طرح ها را انتخاب کنید.
اقتصادی ( تخفیف ویژه)

7 میلیون

فرم دریافت اطلاعات: دارد


المان ایلاستور : دارد


زبان : فارسی و انگلیسی


مناسب برندینگ

استاندارد (تخفیف ویژه)

3 میلیون

فرم دریافت اطلاعات: دارد


المان ایلاستور : ندارد


زبان : فارسی و انگلیسی


مناسب جشنواره ها

پایه (تخفیف ویژه)

1.5 میلیون

فرم دریافت اطلاعات: دارد


المان ایلاستور : ندارد


زبان : فارسی و انگلیسی


مناسب دریافت اطلاعات

نظرات مشتریان ماهان

برخی از نظرات مشتریان ماهان را گردآوری کرده ایم.

مورد اعتماد برند های معتبر