تعرفه سرویس

تعرفه طرح بازاریابی رپتور

واردکنندگان و توزیع کنندگان خارجی ماهی های بزرگی هستند که حجم خرید بزرگی دارند . در صورتی که نظر انها را به محصول خود جلب کنید می توانید شاهد یک تجارت موفق و اینده دار باشید. اما ابتدا باید موفق شوید ویژگی های محصول و مزیت های کسب و کار خود را به انها نشان دهید. شما می توانید بجای استفاده از تبلیغات وسیع و پرهزینه مستقیما محصولتان را به انها معرفی کنید بدون واسطه و بدون هزینه های بالا . اگر با زبان خارجی اشنایی ندارید یا نمی دانید چگونه ویژگی محصولتان را به انها معرفی کنید از طرح رپتور استفاده کنید . تعرفه طرح رپتور ماهان در این صفحه اورده شده است و شما می توانید تعداد افرادی که می خواهید محصولتان به انها معرفی شود را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید تعداد افراد بیشتر هزینه شما را به ازای هر نفرکاهش می دهد.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

دو ستونه
عمودی
افقی

سرویس بازاریابی رپتور

جزئیات سفارش

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}