تعرفه سرویس

تعرفه طرح بازاریابی رپتور

هزینه ساخت بستر های صادراتی بستگی به امکانات و ابزاری هایی دارد که باید مورد استفاده قرار بگیرد. ما در ماهان یک فرمول ساده برای تولید کنندگان و کسب و کارهای کوچک راه اندازی کرده ایم تا بتوانند از این ابزار های استفاده کنند و نتایج قابل قبولی دریافت کنند. هزینه بسته صادراتی به شرح زیر است.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

اقتصادی
میلیون 19.9 ماهانه
ساخت و راه اندازی پیج
ساخت وب سایت شرکتی
ادمین اختصاصی
ثبت محصول در B2B
تبلیغات گوگل
ثبت محصول در دایرکتوری ها
تبلیغات در عمده فروشی ها
شرکتی
میلیون 29.9 ماهانه
ساخت و راه اندازی پیج
ساخت وب سایت شرکتی
سئو وب سایت
ادمین اختصاصی
ثبت محصول در B2B
تبلیغات گوگل
ثبت محصول در دایرکتوری ها
تبلیغات در عمده فروشی ها
پشتیبانی
میلیون 9.9 ماهانه
پاسخ به مشتریان
پشتیبانی در سرویس چت
پاسخ در دایرکت شبکه اجتماعی
پشتیبانی تا 40 تماس در ماه
تضمین سفارش