تعرفه سرویس

تعرفه مذاکرات تجاری

هر معامله برای جوش خوردن نیاز به چانه زنی بین خریدار و فروشنده دارد. در حوزه بازار بین الملل چالش زبان همیشه نگرانی عمده ای برای فروشنده است. چانه زنی صرفا دانش و مهارت زبان نیست بلکه مهارت فروش مذاکره کننده هم باید مناسب باشد. کارشناسان تجاری ماهان اماده هستند به جای شما در مذاکرات حضور یابند و معامله را جوش بدهند. تعرفه های مذاکرات تجاری ماهان در این صفحه به ور شفاف و بدون هزینه پنهان آورده شده است.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

پایه
2.9 میلیون تومان
1 مشتری
فروشگاه ماهان
نیاز به هماهنگی قبلی : ندارد
پیگیری تماس با مشتری : ندارد
مذاکره حضوری : ندارد
ساعات کاری : 24 ساعته
اقتصادی
6.9 میلیون تومان
2 ساعت
حضور در سایت های انلاین
نیاز به هماهنگی قبلی : ندارد
پیگیری تماس با مشتری : دارد
مذاکره حضوری : ندارد
ساعات کاری : 24 ساعته
پیشرفته
19.9 میلیون تومان
2 ساعت
حضور در سایت های انلاین
نیاز به هماهنگی قبلی : دارد
پیگیری تماس با مشتری : دارد
مذاکره حضوری : دارد
ساعات کاری : 24 ساعته