تعرفه سرویس

تعرفه سرویس بازاریابی تلفنی ماهان

شما تنها کافی است اطلاعات تماس مشتریان خود را در پنل ماهان بارگذاری کنید تا متخصصین فروش و بازاریابی تلفنی ما با آنها تماس بگیرند. ماهان برند شما را به آنها معرفی می کند و در صورت داشتن سفارش آنها را برای شما ثبت می کند و در اختیار شما قرار می دهد.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

تولید LEAD شما برای ما اهمیت دارد
دو ستونه
عمودی
افقی
بازاریابی تلفنی
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show
آمریکا
$ 4500 ماهانه
تماس و مدیریت توسط ماهان
64 سرنخ تماس
امکان مذاکره: دارد
ارسال گزارش کامل
آسیا
$ 3500 ماهانه
تماس و مدیریت توسط ماهان
64 سرنخ تماس
امکان مذاکره: دارد
ارسال گزارش کامل
اروپا
$ 4000 ماهانه
تماس و مدیریت توسط ماهان
64 سرنخ تماس
امکان مذاکره: دارد
ارسال گزارش کامل