تعرفه سرویس

تعرفه سرویس بازاریابی تلفنی ماهان

با تماس گرم سرنخ ها را به مشتریان وفادار تبدیل کن.ایجاد پل ارتباطی قوی و مداوم با مخاطبان جدید ،آنها را به مشتریان وفادار تبدیل می کند. اگر لیستی از تجار خارجی یا مشتریان فعلی دارید اما نمی توانید با آنها ارتباط برقرار کنید و محصول خود را معرفی کنید سرویس بازاریابی تلفنی ماهان راه حل شماست. ماهان مزایایی منحصربفرد محصول شما را به صورت یک کمپین بازاریابی تلفنی به مشتریانتان معرفی می کند.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

تولید LEAD شما برای ما اهمیت دارد
آمریکا
$ 4500 ماهانه
تماس و مدیریت توسط ماهان
64 سرنخ تماس
امکان مذاکره: دارد
ارسال گزارش کامل
آسیا
$ 3500 ماهانه
تماس و مدیریت توسط ماهان
64 سرنخ تماس
امکان مذاکره: دارد
ارسال گزارش کامل
اروپا
$ 4000 ماهانه
تماس و مدیریت توسط ماهان
64 سرنخ تماس
امکان مذاکره: دارد
ارسال گزارش کامل