تعرفه سرویس

تعرفه سرویس بازاریابی تلفنی ماهان

شما تنها کافی است اطلاعات تماس مشتریان خود را در پنل ماهان بارگذاری کنید تا متخصصین فروش و بازاریابی تلفنی ما با آنها تماس بگیرند. ماهان برند شما را به آنها معرفی می کند و در صورت داشتن سفارش آنها را برای شما ثبت می کند و در اختیار شما قرار می دهد.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

تولید LEAD شما برای ما اهمیت دارد
{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
دو ستونه
عمودی
افقی
بازاریابی تلفنی
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
آمریکا
$ 4500 ماهانه
تماس و مدیریت توسط ماهان
64 سرنخ تماس
امکان مذاکره: دارد
ارسال گزارش کامل
آسیا
$ 3500 ماهانه
تماس و مدیریت توسط ماهان
64 سرنخ تماس
امکان مذاکره: دارد
ارسال گزارش کامل
اروپا
$ 4000 ماهانه
تماس و مدیریت توسط ماهان
64 سرنخ تماس
امکان مذاکره: دارد
ارسال گزارش کامل