تعرفه سرویس

تبلیغات در واتساپ

افزایش تبدیل لید به مشتریان را مشاهده کنید.
با استفاده از سرویس بازاریابی واتس آپ ماهان نرخ تبدیل مشتریان را ارتقاء دهید.تعرفه بازاریابی واتس آپ به ازای هر 5 مشتری ارائه شده است. ما در این سرویس لید های شما را با محتوا های انگیزشی به سمت محصولاتتان سوق می دهیم.
تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

دو ستونه
عمودی
افقی

Summary

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}