تعرفه سرویس

تبلیغات در واتساپ

افزایش تبدیل لید به مشتریان را مشاهده کنید.
با استفاده از سرویس بازاریابی واتس آپ ماهان نرخ تبدیل مشتریان را ارتقاء دهید.تعرفه بازاریابی واتس آپ به ازای هر 5 مشتری ارائه شده است. ما در این سرویس لید های شما را با محتوا های انگیزشی به سمت محصولاتتان سوق می دهیم.
تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

دو ستونه
عمودی
افقی
تبلیغات واتساپ
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show